Image

Trái Tim Khai Ngộ Phải Biết Mở Rộng Và Yêu Thương

Mọi sự mọi vật trên thế gian là vô thường! Cuộc sống nhân sinh cũng chuyển dịch biến hoá không ngừng và tuỳ theo nghiệp quả của mỗi chúng sanh. Giới tính có thể thay đổi từ giới tính này sang giới tính khác như người nam trở thành người nữ hay ngược lại, chuyển dịch từ đời này sang đời khác. Thiết nghĩ, tất cả những ai chưa hiểu hết về giới tính thứ ba, chưa từng cảm thông và dành cho họ những tình cảm bình thường thì hãy mở rộng trái tim và dang rộng vòng tay chung sống hòa đồng với họ. 

Chi tiết →

PHÓNG SỰ ẢNH

Nhật ký thiền

Minh sư thư pháp

MASTER RUMA
MASTER RUMA