Guru xin nhắc lại lần nữa

"Guru nhắc lại lần nữa" Minh Sư Ruma tự sự hồi 02h11 phút sáng chủ nhật 20.10.2019 tại Thiền Đường Lào