Thông điệp tình thương

TO ALL MY FRIENDS, WHO HAVE AFFINITY WITH ME RUMA
TO ALL MY FRIENDS, WHO HAVE AFFINITY WITH ME RUMA

TO ALL MY FRIENDS, WHO HAVE AFFINITY WITH ME RUMA

Bức Thư Minh Sư Ruma Gửi Thiền Sinh Mỹ và Thiền Sinh Châu Âu
Bức Thư Minh Sư Ruma Gửi Thiền Sinh Mỹ và Thiền Sinh Châu Âu

Chúng ta đều là những Việt Kiều, đều phải chịu nhiều vất vả, đều phải trải qua bao sự khắc nghiệt mới có thể tồn tại được trên đất nước cờ hoa và những quốc gia tiên tiến khác Không ai trong chúng ta không yêu mến nền văn hoá Việt Nam...