Tấm lòng của một vị Minh Sư

Bài viết liên quan

Tấm lòng của một vị Minh Sư
Minh Sư tại thế sự thị hiện của Minh Sư quá khứ Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Thiền đường Campuchia Ngày 05 tháng 02 năm 2018
Tấm lòng của một vị Minh Sư
Nõi niềm của một vị Minh Sư Minh Sư Ruma trò chuyện với thiền sinh tại Thiền Đường Chiang Mai- Thái Lan ngày 16 tháng 11 năm 2019

Bình Luận