Pháp nhũ vô thượng

Cuộc sống tinh thần là quan trọng nhất
Cuộc sống tinh thần là quan trọng nhất

Minh Sư thuyết giảng qua mạng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới tại Thiền Đường Folida Hoa Kỳ

Nõi niềm của một vị Minh Sư
Nõi niềm của một vị Minh Sư

Minh Sư Ruma trò chuyện với thiền sinh tại Thiền Đường Chiang Mai- Thái Lan ngày 16 tháng 11 năm 2019