Pháp nhũ vô thượng

Tu hành thiền định làm hồi sinh nền tảng tâm linh đất nước phần 1
Tu hành thiền định làm hồi sinh nền tảng tâm linh đất nước phần 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Campuchia - Ngày 11.03.2017

Minh Sư tại thế sự thị hiện của Minh Sư quá khứ
Minh Sư tại thế sự thị hiện của Minh Sư quá khứ

Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Thiền đường Campuchia Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Tấm lòng của một vị Minh Sư
Tấm lòng của một vị Minh Sư

Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng Internet cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Trung tâm Thiền Florida - USA