Pháp nhũ vô thượng

Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 1
Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Lào ngày 13 tháng 08 năm 2017

Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ
Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ

Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Campuchia ngày 04 tháng 03 năm 2017

Tu Hành Thiền Định Làm Hồi Sinh Nền Tảng Tâm Linh Đất Nước Phần 2
Tu Hành Thiền Định Làm Hồi Sinh Nền Tảng Tâm Linh Đất Nước Phần 2

Minh Sư thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền Đường Campuchia ngày 11 tháng 03 năm 2017