Pháp nhũ vô thượng

Minh Sư tại thế sự thị hiện của Minh Sư quá khứ
Minh Sư tại thế sự thị hiện của Minh Sư quá khứ

Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Thiền đường Campuchia Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Tấm lòng của một vị Minh Sư
Tấm lòng của một vị Minh Sư

Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng Internet cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Trung tâm Thiền Florida - USA

Cuộc sống tinh thần là quan trọng nhất
Cuộc sống tinh thần là quan trọng nhất

Minh Sư thuyết giảng qua mạng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới tại Thiền Đường Folida Hoa Kỳ