Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ

Bài viết liên quan

Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ
Minh Sư tại thế sự thị hiện của Minh Sư quá khứ Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Thiền đường Campuchia Ngày 05 tháng 02 năm 2018
Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ
Tu Hành Thiền Định Làm Hồi Sinh Nền Tảng Tâm Linh Đất Nước Phần 2 Minh Sư thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền Đường Campuchia ngày 11 tháng 03 năm 2017

Bình Luận