Message of Love

Tứ Quý Trà
Tứ Quý Trà

Minh Sư viết rạng sáng ngày 15 tháng 02 năm 2020 tại đảo Korong Sihanouk Campuchia

Hãy đọc kỹ vần thơ của Ruma
Hãy đọc kỹ vần thơ của Ruma

Minh Sư viết hồi 1 giờ 38 phút sáng ngày 10 tháng 02 năm 2020 tại Đảo Korong Sihanouk Campuchia