Lecture

TU HÀNH THIỀN ĐỊNH LÀM HỒI SINH NỀN TẢNG TÂM LINH ĐẤT NƯỚC PHẦN 1
TU HÀNH THIỀN ĐỊNH LÀM HỒI SINH NỀN TẢNG TÂM LINH ĐẤT NƯỚC PHẦN 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Campuchia - Ngày 11.03.2017

The living Master's vision of the past Master
The living Master's vision of the past Master

Master Ruma gives lectures online to audiences around the world At the Cambodia Meditation Center February 5, 2018

A Master's heart
A Master's heart

117/5000 Ruma Master lectures on the Internet to audiences around the world At Florida Meditation Center - USA