Tin khai thị

Image

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG KHOE SẮC XUÂN RUMA (PHẦN 1)

Khoá bế quan lần thứ 37 Tổ chức nhân dịp tết Nguyên Đán Xuân Đinh Dậu 2017

tại Thiền Đường Campuchia - Tỉnh Kandal - Campuchia

Từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2017

(Nhằm ngày 28/12 ÂL đến ngày 06/01 ÂL)

Chi tiết→

Image

THIỀN TRONG ÁNH XUÂN RUMA

Thế giới khoa học ngày càng văn minh, tôn giáo cũng từ đó phát triển đa dạng, trở thành nhu cầu tinh thần của những chúng sanh chưa gặp được Minh Sư. Nhiều tôn giáo đã đưa nhiều phương pháp thiền định vào việc công phu tu tập hằng mong tìm được sự an lạc trong nội tâm con người. Chính vì thế, chúng sanh không xác định được đâu mới chính là pháp Thiền chân chính, giúp họ đạt được sự bình an trong thế giới hiện đại. Vì vậy, chúng ta cần phải là những người tu hành thông thái để tìm ra con đường Tâm Linh mà mình cần bước đến, phải hướng đến con đường Chánh Pháp tu hành của các vị Minh Sư quá khứ và hiện tại. Khi đã tìm được người dẫn đường, chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc lối hay vấp ngã.

Chi tiết→

In bản tin Gửi mail