Pháp thiền phương tiện

5.6.2014

Pháp Thiền Phương Tiện

Nếu chưa sẵn sàng thọ Tâm Ấn và tu tập Pháp Môn Diệu Âm, quý vị cũng có thể học Pháp Phương Tiện miễn phí. Pháp thiền này thích hợp với mọi tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn hóa và có thể học một cách dễ dàng. Quý vị không cần phải có kiến thức trước về thiền định.

Pháp thiền Phương Tiện giúp mang lại một đời sống hạnh phúc, bình an trong tâm hồn và cũng có thể là giai đoạn đầu để quý vị tìm hiểu về việc thọ Tâm Ấn theo Pháp Môn Quán Âm.

Điều kiện học Pháp Phương Tiện

1. Chỉ dành cho những người trên 16 tuổi

2. Ăn chay tinh khiết ít nhất 10 ngày trong tháng

3. Thiền không quá nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày

4. Cần hiểu giáo lý Sư Phụ Trần Tâm

Để tiến bộ trong việc tu tập, người tu Pháp Phương Tiện nên cố gắng giữ năm giới luật sau đây:

1. Tránh sát sinh. *

2. Tránh nói những lời không thật.

3. Tránh lấy những gì không phải của mình.

4. Tránh tà dâm.

5. Tránh dùng những chất làm cho say mê. **

* Giới luật này bao gồm việc trường chay, không dùng các loại thịt cá và trứng (thụ tinh hoặc không thụ tinh).

** Bao gồm những chất độc như rượu, ma túy, thuốc lá, cờ bạc, xem phim ảnh, sách báo khiêu dâm hoặc bạo lực.

    Để học Pháp Phương Tiện, xin vui lòng liên lạc liên lạc viên gần nơi quý vị cư ngụ.

In bản tin Gửi mail